Umów spotkanie
Cennik
Kontakt
Twoja prywatność jest priorytetem dla WEP.
Home › Privacy Policy (ex charte de protection des données)

Dlaczego Karta ochrony danych osobowych?

Twoja prywatność jest priorytetem dla WEP (dalej „WEP” lub „my”). W związku z tym zobowiązujemy się do poszanowania danych osobowych naszych Uczestników, potencjalnych klientów i użytkowników online (dalej „Ty”), traktowania ich z najwyższą starannością i zapewnienia najwyższego poziomu ochrony zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”) oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego.

Karta ta informuje o tym:

 • Jakie dane osobowe o Tobie zbieramy i dlaczego je zbieramy,
 • Jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe,
 • Twoje prawa do danych osobowych i sposób ich realizacji. 

Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2022 r. Poniżej znajduje się lista zarchiwizowanych wersji:

 • Wersja 1

► Słowniczek kluczowych terminów prawnych używanych w niniejszej Karcie 
► Słowniczek innych terminów użytych w niniejszej Karcie 

 

1/ Kto jest odpowiedzialny za wykorzystanie Twoich danych w kontekście Twojej styczności z naszymi usługami?

Współadministratorami przetwarzania Twoich danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce Prywatności są WEP International z siedzibą pod adresem: Avenue de Jette, 26 1081 Bruksela (zarejestrowana w Belgijskim rejestrze działalności gospodarczej BCE pod numerem 0476.725.504) oraz WEP Belgium z siedzibą pod adresem: Avenue de Jette, 2, 1081 Bruksela (zarejestrowana w Belgijskim rejestrze działalności gospodarczej BCE pod numerem 0435.130.419). Niniejsza Karta ochrony danych osobowych odzwierciedla zawarte między nimi porozumienie mające na celu usprawnienie korzystania z Twoich praw. Wszelkie pytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich Danych można przesyłać na następujący adres e-mail: dataprotection@wep.org. Możesz dochodzić swoich praw wobec każdego z podmiotów przetwarzających.

 

2/ Dlaczego zbieramy Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie?

Zbieramy Twoje dane osobowe z wielu powodów.

WEP gromadzi i wykorzystuje Twoje dane osobowe w celu sprawnego działania i zapewnienia Ci najlepszych doświadczeń związanych z korzystaniem z jej usług.

Należy również pamiętać, że możemy gromadzić i wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy takie wykorzystanie jest oparte na jednej z podstaw prawnych określonych przez RODO (np. Twoja zgoda lub realizacja umowy zawartej z nami).

W poniższej tabeli wymieniono dokładne cele, do których WEP wykorzystuje Twoje dane osobowe oraz odpowiadające im podstawy prawne.
 

Cel gromadzenia danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1/ Zarządzanie relacjami przedumownymi z potencjalnymi klientami

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby reagować na Twoje prośby o udział w sesji informacyjnej; aby otrzymać naszą broszurę informacyjną na temat różnych programów oferowanych przez WEP; aby wziąć udział w teście językowym online w celu poznania Twojego poziomu; Twoje różne pytania przesłane pocztą elektroniczną (w szczególności poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie), pocztą lub poprzez czat online; Twoje prośby o przedstawienie oferty online; utworzenie konta gościa na naszej stronie; Twoje prośby o materiały dydaktyczne poprzez naszą „Strefę dla nauczycieli”; Twoje życzenie bycia informowanym o naszych nowościach i naszych programach poprzez kupony wypełniane na targach, pokazach, festiwalach itp.

Prawnie uzasadnionym interesem WEP jest przetwarzanie danych osobowych potencjalnych klientów w celu spełnienia ich próśb i oczekiwań. (Artykuł 6.1).f. RODO).

2/ Marketing skierowany do naszych Klientów i potencjalnych klientów, czyli:

 • wysyłanie newsletterów o różnych programach organizowanych przez WEP;
 • wysyłanie spersonalizowanych e-maili follow-up w następstwie kroków podjętych przez potencjalnego klienta;
 • wysyłanie próśb o udział w ankietach ewaluacyjnych.
WEP ma uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych swoich Klientów (w tym uzyskanych bezpośrednio poprzez udział w jednym z naszych programów) w celu informowania ich o innych programach i działaniach, które organizuje. Na podstawie art. XII.13 ust. 1 Kodeksu Prawa Gospodarczego oraz Rozporządzenia Królewskiego z dnia 4 kwietnia 2003 r., WEP przetwarza, po uzyskaniu uprzedniej zgody, dane osobowe dotyczące elektronicznych danych kontaktowych Potencjalnych Klientów w celu informowania ich o innych programach i działaniach, które organizuje.

3/ Organizacja konkursów

Dane uczestników konkursu są przetwarzane przez WEP w celu zapewnienia sprawnego przebiegu konkursu, w szczególności w celu skontaktowania się ze zwycięzcami i sprawnego i terminowego wydania im nagrody w przypadku wygranej.

Wykonanie umowy zawartej z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym przypadku umowy o udział w konkursie.
4/ Publikacja Twoich relacji Twoja zgoda (artykuł 6.1.a) RODO).
5/ Wysyłanie informacji prasowych Uzasadniony interes WEP polegający na przetwarzaniu danych osobowych dziennikarzy w celu wysyłania i publikowania informacji prasowych (art. 6.1).f. RODO).

6/ Rejestracja / Wstępna rejestracja

Procedura rejestracji jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w jednym z naszych wyjazdów/programów. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji Twojego zapytania.

Wykonanie działań poprzedzających zawarcie umowy (art. 6.1.b) RODO).

7/ Rozmowa orientacyjna i kwalifikacyjna

W przypadku niektórych programów organizujemy rozmowy orientacyjne i/lub selekcyjne, podczas których zbieramy Twoje dane osobowe, aby upewnić się, że wybrany przez Ciebie program jest dla Ciebie odpowiedni i spełnia Twoje oczekiwania. Upewniamy się również, że Twój profil odpowiada wymogom uczestnictwa w wybranym programie.

Wykonanie działań poprzedzających zawarcie umowy (art. 6.1.b) RODO).

8/ Organizacja pobytu

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia prawidłowej organizacji pobytu i sprawnego przebiegu programu, na który się zapisałeś (niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na naukę w szkole średniej/uczelni/wyjazd językowy/mieszkanie u rodziny bez kursu/wolontariat/zatrudnienie/au pair/podróżowanie po świecie/wyjazd grupowy).                 

Wykonanie zawartej z Tobą umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym przypadku umowy o udział w programie pobytowym. Twoja wyraźna zgoda na przetwarzanie Twoich danych wrażliwych w rozumieniu art. 9 RODO (np. dane dotyczące Twojego zdrowia, przekonań religijnych, poglądów politycznych, orientacji seksualnej itp. (art. 6.1.a) i 9.2.a) RODO).

9/ Działania uzupełniające i wsparcie

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby zapewnić Ci dalsze działania oraz, jeśli to konieczne, zapewnić Ci pomoc i wsparcie, jeśli jest to wymagane podczas Twojego pobytu.

Wykonanie zawartej z Tobą umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym przypadku umowy o udział w programie pobytowym. Twoja wyraźna zgoda na przetwarzanie danych dotyczących Twojego zdrowia i danych ujawniających Twoje przekonania religijne (art. 6.1.a) i 9.2.a) RODO).

10/ Rekrutacja rodzin przyjmujących

Kiedy składasz wniosek o zostanie rodziną goszczącą, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu oceny Twojego wniosku.

Wykonanie czynności poprzedzających zawarcie umowy (art. 6.1.b) RODO) Twoja wyraźna zgoda w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych dotyczących zdrowia i danych ujawniających Twoje przekonania religijne (art. 6.1.a) i 9.2.a) RODO).

11/ Zarządzanie relacjami z rodzinami przyjmującymi

Po wyznaczeniu Cię na rodzinę przyjmującą, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zarządzania relacją między nami, Tobą i uczniem.

Wykonanie zawartej z Tobą umowy (art. 6.1.b) RODO) Twoja wyraźna zgoda na przetwarzanie danych dotyczących Twojego zdrowia oraz danych ujawniających Twoje przekonania religijne (art. 6.1.a) i 9.2.a) RODO).
12/ Ocena naszych usług Prawnie uzasadniony interes WEP polegający na przetwarzaniu danych osobowych Klientów w celu pomiaru poziomu ich satysfakcji w celu poprawy oferowanych usług (art. 6.1).f. RODO).

13/ Statystyki

„Cele statystyczne” oznaczają wszelkie gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do badań statystycznych lub uzyskania wyników statystycznych. Te wyniki statystyczne mogą być również wykorzystywane do różnych celów, w tym do ulepszania naszych programów i pakietów pobytowych. Cele statystyczne oznaczają, że wynik przetwarzania w celach statystycznych nie pozwala na identyfikację osób, których informacje zostały wykorzystane.

Prawnie uzasadnionym interesem WEP jest przetwarzanie danych osobowych Klientów w celu poprawy oferowanych usług i lepszego zrozumienia docelowych odbiorców (art. 6.1).f. RODO).
14/ Zarządzanie sporami

Prawnie uzasadniony interes WEP w przetwarzaniu danych osobowych w celu obrony swoich interesów, w szczególności, ale nie wyłącznie w kontekście sporu lub działań prawnych (art. 6.1).f. RODO).

 

3/ Jakie dane osobowe gromadzimy na Twój temat? 

Należy również pamiętać, że możemy gromadzić i wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy takie wykorzystanie jest oparte na jednej z podstaw prawnych określonych przez RODO (np. Twoja zgoda lub realizacja umowy zawartej z nami).

W poniższej tabeli wymieniono dokładne cele, do których WEP wykorzystuje Twoje dane osobowe oraz odpowiadające im podstawy prawne.

Cel zbierania Gromadzone dane osobowe Bezpośrednie lub pośrednie gromadzenie Twoich danych osobowych
1/ Zarządzanie relacjami przedumownymi z potencjalnymi klientami Dane identyfikacyjne (nazwisko, imię, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, język) W tym celu dane są zbierane bezpośrednio od Ciebie
2/ Marketing
 • Dane identyfikacyjne (nazwisko, imię, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu)
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne (adres IP, pliki cookies, zapisy połączeń)
 • Dane demograficzne (wiek, płeć, data urodzenia, kraj, język)
W tym celu dane zbierane są bezpośrednio od Ciebie lub pośrednio poprzez stronę trzecią, której udzieliłeś zgody na przekazanie Twoich danych do WEP
3/ Organizacja konkursów Dane identyfikacyjne (nazwisko, imię, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu) W tym celu dane są zbierane bezpośrednio od Ciebie
4/ Publikacja Twoich relacji
 • Osobiste dane identyfikacyjne (imię)
 • Dane zawarte w Twojej relacji (rodzaj pobytu, cel podróży, czas trwania, okres itp.)
W tym celu dane są zbierane bezpośrednio od Ciebie
5/ Wysyłanie informacji prasowych Dane identyfikacyjne (nazwisko, imię, spółka, funkcja, faks, adres do korespondencji (opcjonalnie), adres e-mail, numer telefonu) W tym celu dane są zbierane bezpośrednio od Ciebie lub pozyskiwane za pośrednictwem strony internetowej firmy, w której pracujesz
6/ Rejestracja
 • Dane identyfikacyjne (nazwisko, imię, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu)
 • Dane demograficzne (wiek, płeć, data urodzenia, kraj, język)
 • Dane dotyczące wyboru programu/pobytu
 • Inne dane osobowe (zawód rodziców itp.)
 • Dane wrażliwe w rozumieniu art. 9 RODO, których ochrona prawna jest wzmocniona, tj. dane dotyczące zdrowia (dane na temat zdrowia, dotyczące występowania alergii, specjalnego leczenia/monitoringu medycznego, specjalnej diety itp.)
W tym celu dane są zbierane bezpośrednio od Ciebie
7/ Rozmowa orientacyjna i kwalifikacyjna
 • Dane identyfikacyjne (nazwisko, imię, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu)
 • Dane psychologiczne
 • Wolne pola i miejsca do zgłaszania uwag
W tym celu dane są zbierane bezpośrednio od Ciebie
8/ Organizacja pobytu
 • Dane identyfikacyjne (nazwisko, imię, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu)
 • Dane demograficzne (wiek, płeć, data urodzenia, kraj, język)
 • Dane dotyczące pobytu/uczestnictwa w programie (data wyjazdu/przyjazdu/powrotu, rodzaj programu, zakwaterowanie)
 • Dane wrażliwe w rozumieniu art. 9 RODO, których ochrona prawna jest wzmocniona, tj. dane dotyczące zdrowia (dane dotyczące występowania alergii, specjalnego leczenia/monitoringu medycznego, specjalnej diety itp.)
W tym celu dane są zbierane bezpośrednio od Ciebie
9/ Działania uzupełniające i wsparcie
 • Dane identyfikacyjne (nazwisko, imię, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu)
 • Dane demograficzne (wiek, płeć, data urodzenia, kraj, język)
 • Dane dotyczące pobytu/uczestnictwa w programie (data wyjazdu/przyjazdu/powrotu, rodzaj programu, zakwaterowanie)
 • Dane wrażliwe w rozumieniu art. 9 RODO, których ochrona prawna jest wzmocniona, tj. dane dotyczące zdrowia (dane dotyczące występowania alergii, specjalnego leczenia/monitoringu medycznego, specjalnej diety itp.)
W tym celu dane są zbierane bezpośrednio od Ciebie lub od naszych partnerów
10/ Rekrutacja rodzin przyjmujących (w Polsce)
 • Dane identyfikacyjne (nazwisko, imię, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu)
 • Dane dotyczące wartości moralnych
 • Dane demograficzne (wiek, płeć, data urodzenia, kraj, język)
 • Dane zawarte w kwestionariuszu i liście przedstawiającym Twoją rodzinę, który otrzymuje uczeń, który będzie przebywał lub przebywa u Ciebie (motywacje, opis domu, członków rodziny, typowy dzień itp.)
 • Hobby/Zawód
 • Dane o zwierzętach domowych, jeśli są
 • Podstawowe zasady obowiązujące w domu (cisza nocna, obowiązki i zadania, oczekiwania itp.)
 • Twoje dane wrażliwe w rozumieniu art. 9 RODO (np. dane dotyczące Twojego zdrowia, przekonań religijnych, poglądów politycznych, orientacji seksualnej itp.)
 • Zdjęcia przedstawiające rodzinę, przyjaciół, dom, pokój ucznia i czynności, które mają na celu przybliżenie uczniowi zwyczajów panujących w domu
 
11/ Zarządzanie relacjami z rodzinami przyjmującymi
 • Dane identyfikacyjne (nazwisko, imię, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu)
 • Dane dotyczące wartości moralnych
 • Dane demograficzne (wiek, płeć, data urodzenia, kraj, język)
 • Dane zawarte liście przedstawiającym Twoją rodzinę, który otrzymuje uczeń, który przebywa u Ciebie (motywacje, opis domu, członków rodziny, typowy dzień itp.)
 • Hobby/Zawód
 • Dane wrażliwe w rozumieniu art. 9 RODO, których ochrona prawna jest wzmocniona, tj. dane dotyczące zdrowia (dane dotyczące występowania alergii, specjalnego leczenia/monitoringu medycznego, specjalnej diety itp.)
 • Dane o zwierzętach domowych, jeśli są
 • Podstawowe zasady obowiązujące w domu (cisza nocna, obowiązki i zadania, oczekiwania itp.)
 • Twoje dane wrażliwe w rozumieniu art. 9 RODO (np. dane dotyczące Twojego zdrowia, przekonań religijnych, poglądów politycznych, orientacji seksualnej itp.)
 • Zdjęcia przedstawiające rodzinę, przyjaciół, dom, pokój ucznia i czynności, które mają na celu przybliżenie uczniowi zwyczajów panujących w domu
 
12/ Ocena
 • Dane identyfikacyjne (nazwisko, imię, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu)
 • Dane dotyczące pobytu/uczestnictwa w programie (data wyjazdu/przyjazdu/powrotu, rodzaj programu, zakwaterowanie)
W tym celu dane są zbierane bezpośrednio od Ciebie

13/ Statystyki  

„Cele statystyczne” oznaczają wszelkie gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do badań statystycznych lub uzyskania wyników statystycznych. Te wyniki statystyczne mogą być również wykorzystywane do różnych celów, w tym do ulepszania naszych programów i pakietów pobytowych. Cele statystyczne oznaczają, że wynik przetwarzania w celach statystycznych nie pozwala na identyfikację osób, których informacje zostały wykorzystane.

 • Osobiste dane identyfikacyjne
 • Cechy demograficzne
 • Dane dotyczące pobytu/uczestnictwa w programie
 • Dane o zwierzętach domowych, jeśli są
W tym celu dane są zbierane bezpośrednio od Ciebie
14/ Zarządzanie sporami
 • Dane identyfikacyjne (nazwisko, imię, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu)
 • Dane demograficzne (wiek, płeć, data urodzenia, kraj, język)
 • Dane dotyczące pobytu/uczestnictwa w programie (data wyjazdu/przyjazdu/powrotu, rodzaj programu, zakwaterowanie)
 • Twoje dane wrażliwe w rozumieniu art. 9 RODO (np. dane dotyczące Twojego zdrowia, przekonań religijnych, poglądów politycznych, orientacji seksualnej itp.)
 • Dane dotyczące wartości moralnych Dane o zwierzętach domowych, jeśli są
 • Podstawowe zasady obowiązujące w domu (cisza nocna, obowiązki i zadania, oczekiwania itp.)
W tym celu dane są zbierane bezpośrednio od Ciebie lub od naszych partnerów

 

4/ Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

W ramach prowadzonej przez nas działalności możemy udostępniać Twoje dane osobowe. Oczywiście zawsze robimy to w taki sposób, aby zagwarantować optymalną ochronę Twoich danych osobowych.

► Udostępnianie Twoich danych osobowych naszym dostawcom usług / partnerom i/lub podwykonawcom

Nasi dostawcy usług, partnerzy i/lub podwykonawcy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych w celu realizacji prowadzonych przez nich operacji przetwarzania. Poniżej znajdziesz listę podwykonawców, którym udostępniamy Twoje dane, a także gdzie się znajdują i dlaczego.

Dostawcy usług, partnerzy i/lub podwykonawcy zaangażowani w udostępnianie Twoich danych osobowych Lokalizacja dostawców usług, partnerów i/lub podwykonawców  Powód udostępniania Twoich danych osobowych
Expert IT Belgia

Wydawca i twórca strony internetowej.
Utrzymanie infrastruktury i systemów oraz konserwacja systemów aplikacyjnych

Media&More Włochy Platforma wykorzystywana w szkolnych programach nauczania
NetSyst Francja Hosting stron internetowych
Deluxe Small Business Sales

Stany Zjednoczone

Ta spółka jest spoza EA. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Email Marketing (VerticalResponse)
Zendesk, Inc.

Stany Zjednoczone 

Ta spółka jest spoza EA. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj

Chat online (Zopim)
Formstack

Stany Zjednoczone 

Ta spółka jest spoza EA. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Rozwiązanie formalne
Altissia Belgia Platforma do testów językowych
Facebook Lead

Stany Zjednoczone 

Ta spółka jest spoza EA. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Reklamy na formularzu
Local rep/psy Belgia WEP korzysta z usług lokalnych psychologów lub przedstawicieli do prowadzenia rozmów orientacyjnych i kwalifikacyjnych (patrz punkt 2).
Nasi partnerzy

W UE lub poza UE (*)

(*) Partner różni się w zależności od wyboru pobytu i miejsca docelowego, a jego dane zostaną zawarte w dokumencie podróży przesłanym uczestnikowi przed wyjazdem.

WEP zaprasza do współpracy partnerów, którzy mogą podjąć działania w celu współorganizowania lub wspierania naszej działalności w ramach organizacji różnych programów.
E-Mentor Włochy Twórca narzędzi e-learningowych

 

W porozumieniu z organami publicznymi, w odpowiedzi na wnioski prawne, między innymi w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa krajowego lub egzekwowania prawa.

W ramach transakcji, takich jak fuzja, przejęcie, konsolidacja lub sprzedaż aktywów, możemy udostępnić Twoje dane osobowe kupującym lub sprzedającym. 

 

4 bis/ Czy korzystamy z Twoich danych osobowych? 

Nie udostępniamy Twoich danych partnerom handlowym, którzy chcą Ci zaoferować produkty i usługi. 

 

5/ Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

WEP określiła konkretne zasady dotyczące czasu przechowywania Twoich danych osobowych. Okres ten różni się w zależności od różnych celów i musi uwzględniać wszelkie prawne zobowiązania do zatrzymania niektórych danych.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej

 

6/ Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych osobowych i jak możesz je realizować? 

Chcielibyśmy jak najdokładniej poinformować Cię o Twoich prawach dotyczących Twoich danych osobowych. Chcemy również ułatwić Ci korzystanie z tych praw. 

Poniżej przedstawiamy zestawienie Twoich praw wraz z opisem sposobu ich realizacji.

► Prawo dostępu

Możesz poprosić nas o dostęp do wszystkich następujących informacji o:

 • Kategoriach danych osobowych, które zbieramy na Twój temat,
 • Powodach, dla których z nich korzystamy,
 • Kategoriach osób, którym Twoje dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, a w szczególności tych spoza Europy,
 • Okresie, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane w naszych systemach,
 • Twoim prawie do żądania od nas poprawienia lub usunięcia Twoich danych osobowych lub ograniczenia wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego wykorzystania,
 • Twoim prawie do złożenia skargi do europejskiego organu ochrony danych,
 • Informacjach o ich źródle w przypadku, gdy nie zebraliśmy Twoich danych osobowych bezpośrednio od Ciebie, 
 • Sposobie ochrony Twoich danych osobowych podczas przekazywania ich do krajów spoza Europy.

• Jak skorzystać z prawa dostępu do danych? 

W tym celu wystarczy skontaktować się z nami drogą mailową na adres dataprotection@wep.org, w temacie wpisując "prawo dostępu: dane osobowe", a do maila dołączyć kopię przedniej strony dowodu osobistego oraz krótki opis informacji, do których chce się uzyskać dostęp. Jeśli nie określisz inaczej, otrzymasz żądane informacje bezpłatnie w formie elektronicznej w ciągu 1 miesiąca od otrzymania wniosku, 2 miesięcy w przypadku wniosków wymagających przeprowadzenia szczegółowych badań.

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do swoich informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, możesz wysłać swoje żądanie pocztą na poniższy adres:

Avenue de Jette 26, 1081 Bruksela, Belgia.

W przypadku pisemnego wniosku, musi on być podpisany i należy do niego dołączyć kopię przedniej strony dowodu osobistego. W żądaniu należy podać adres, na który powinna zostać wysłana odpowiedź. Odpowiedź zostanie wysłana w ciągu 1 miesiąca od otrzymania wniosku, 2 miesięcy w przypadku wniosku wymagającego przeprowadzenia szczegółowych badań lub w przypadku otrzymania przez WEP zbyt dużej liczby wniosków.

► Prawo do sprostowania danych

Możesz poprosić WEP o skorygowanie i/lub uaktualnienie swoich danych osobowych.

• Jak skorzystać z prawa do sprostowania danych?

Wystarczy wysłać do nas e-mail na adres dataprotection@wep.org podając swoje nazwisko, imię, a w temacie "prawo do sprostowania: dane osobowe" oraz kopię przedniej strony dowodu osobistego.

Należy również pamiętać o wskazaniu w treści maila przyczyny jego wysłania: sprostowanie niedokładnych informacji oraz informacji, które mają zostać zmienione, wraz z dowodem na posiadanie prawidłowych informacji, jeśli jest to możliwe.

Z tego prawa można również skorzystać wysyłając list na adres Avenue de Jette 26, 1081 Bruksela, Belgia. Pisemny wniosek musi być podpisany i należy do niego dołączyć kopię przedniej strony dowodu osobistego. W żądaniu należy podać adres, na który powinna zostać wysłana odpowiedź. Odpowiedź zostanie wysłana w ciągu 1 miesiąca od otrzymania wniosku, 2 miesięcy w przypadku wniosku wymagającego przeprowadzenia szczegółowych badań lub w przypadku otrzymania przez WEP zbyt dużej liczby wniosków.

► Prawo do usunięcia danych

Możesz również skontaktować się z nami w dowolnym momencie, aby poprosić nas o usunięcie danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat, jeśli jesteś w jednej z następujących sytuacji:

 • Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone;
 • Wycofałeś zgodę, na podstawie której WEP przetwarza Twoje dane osobowe;
 • Uważasz, że z podanych przez Ciebie powodów jedna z operacji przetwarzania narusza Twoją prywatność i wyrządza Ci nadmierną krzywdę;
 • Nie życzysz sobie otrzymywać od nas więcej informacji handlowych;
 • Twoje dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z RODO i odpowiednim prawem krajowym;
 • Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, któremu podlega WEP;
 • Twoje dane osobowe zostały zebrane w kontekście oferowania strony internetowej adresowanej dzieciom.

• Jak skorzystać z prawa do usunięcia danych?

Wystarczy, że wyślesz maila na adres dataprotection@wep.org podając w nim swoje nazwisko, imię i w temacie "prawo do usunięcia danych osobowych" oraz prześlesz nam kopię przedniej części swojego dowodu osobistego jako załącznik do maila. Pamiętaj również o wskazaniu w treści maila przyczyny jego wysłania (np. usunięcie Twoich danych w przypadku wycofania zgody (na której opiera się przetwarzanie).

Z tego prawa można również skorzystać wysyłając list na adres Avenue de Jette 26, 1081 Bruksela, Belgia. Pisemny wniosek musi być podpisany i należy do niego dołączyć kserokopię przedniej strony dowodu osobistego. W żądaniu należy podać adres, na który powinna zostać wysłana odpowiedź. Odpowiedź zostanie wysłana w ciągu 1 miesiąca od otrzymania wniosku, 2 miesięcy w przypadku wniosku wymagającego przeprowadzenia szczegółowych badań lub w przypadku otrzymania przez WEP zbyt dużej liczby wniosków.

Niemniej jednak możemy nie być w stanie spełnić Twojej prośby o usunięcie danych. Należy bowiem pamiętać, że prawo to nie ma bezwzględnego charakteru. Musimy to wyważyć z innymi ważnymi prawami lub wartościami, takimi jak wolność słowa, zgodność z obowiązkiem prawnym, któremu podlegamy, lub ważne względy interesu publicznego.

► Prawo do bycia zapomnianym  

Nasza strona internetowa może zawierać dane osobowe dotyczące Twojej osoby. Jeśli nie życzysz sobie aby były one nadal wyświetlane, możesz poprosić nas o ich usunięcie, jeśli jesteś w jednej z następujących sytuacji:

 • Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone;
 • Wycofałeś zgodę, na podstawie której WEP przetwarza Twoje dane osobowe;
 • Uważasz, że z podanych przez Ciebie powodów jedna z operacji przetwarzania narusza Twoją prywatność i wyrządza Ci nadmierną krzywdę;
 • Nie życzysz sobie otrzymywać od nas więcej informacji handlowych;
 • Twoje dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z RODO i odpowiednim prawem krajowym;
 • Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, któremu podlega WEP;
 • Twoje dane osobowe zostały zebrane w kontekście oferowania strony internetowej adresowanej dzieciom. Jesteśmy również zobowiązani do podjęcia rozsądnych kroków w celu poinformowania innych firm (administratorów danych), które przetwarzają dane osobowe, w odniesieniu do których zażądałeś usunięcia wszelkich linków do nich lub ich kopii.

• Jak skorzystać z prawa do bycia zapomnianym? 

Aby usunąć informacje o Tobie z naszej strony internetowej, wystarczy, że wyślesz maila na adres dataprotection@wep.org podając w nim swoje nazwisko, imię i w temacie "prawo do bycia zapomnianym: dane osobowe" oraz prześlesz nam kopię przedniej części swojego dowodu osobistego jako załącznik do maila. Nie zapomnij również zawrzeć w treści maila powodu swojej prośby, podając np. wyjaśnienie, jak również dokładny adres (URL) danej strony.

Z tego prawa można również skorzystać wysyłając list na adres Avenue de Jette, 26 1081 Bruksela, Belgia. Pisemny wniosek musi być podpisany i należy do niego dołączyć kserokopię przedniej strony dowodu osobistego. W żądaniu należy podać adres, na który powinna zostać wysłana odpowiedź. Odpowiedź zostanie wysłana w ciągu 1 miesiąca od otrzymania wniosku, 2 miesięcy w przypadku wniosku wymagającego przeprowadzenia szczegółowych badań lub w przypadku otrzymania przez WEP zbyt dużej liczby wniosków.

Możemy jednak nie być w stanie spełnić Twojej prośby o bycie zapomnianym. Należy bowiem pamiętać, że prawo to nie ma bezwzględnego charakteru. Musimy to wyważyć z innymi ważnymi prawami lub wartościami, takimi jak wolność słowa, zgodność z obowiązkiem prawnym, któremu podlegamy, lub ważne względy interesu publicznego.

► Prawo do sprzeciwu 

 • Możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu Twoich danych osobowych w celach komercyjnych, a w szczególności w celach reklamowych.
 • Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jeżeli z jakichkolwiek przyczyn uznasz, że którakolwiek z operacji przetwarzania narusza Twoją prywatność i wyrządza Ci nadmierną szkodę.

W żadnym wypadku nie możesz zabronić nam przetwarzania Twoich danych:

 • Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania Twojej umowy.
 • Jeśli przetwarzanie zostało narzucone przez prawo lub rozporządzenie. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy przeprowadzasz się do innej gminy;
 • Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

• Jak skorzystać z prawa do sprzeciwu? 

Wystarczy, że wyślesz maila na adres dataprotection@wep.org podając w temacie "prawo do sprzeciwu: dane osobowe" oraz prześlesz nam kopię przedniej części swojego dowodu osobistego jako załącznik do maila.

Ważne jest, aby podać przyczyny sprzeciwu.

Z tego prawa można również skorzystać wysyłając list na adres Avenue de Jette, 26, 1081 Bruksela, Belgia.  Pisemny wniosek musi być podpisany i należy do niego dołączyć kserokopię przedniej strony dowodu osobistego. W żądaniu należy podać adres, na który powinna zostać wysłana odpowiedź.

WEP ma dwa miesiące na ustosunkowanie się do Twojego sprzeciwu. Jeśli Twój wniosek jest niejasny lub nie zawiera wszystkich informacji, których potrzebujemy do przeprowadzenia żądanych operacji, poprosimy Cię o dostarczenie tych informacji w tym terminie.
Jednakże, możemy nie być w stanie dostosować się do Twojej prośby. W tym przypadku oczywiście dołożymy wszelkich starań, aby udzielić Ci jak najbardziej klarownej odpowiedzi.

Ponadto wszelkie wiadomości e-mail lub biuletyny wysyłane do Ciebie będą zawierały link, który możesz kliknąć, aby zrezygnować z otrzymywania od nas dalszych informacji promocyjnych.

► Prawo do przenoszenia danych

Prawo to daje możliwość łatwiejszego samodzielnego kontrolowania swoich danych osobowych i bardziej precyzyjnego:

 • pobierania Twoich danych osobowych, które są przez nas przetwarzane, na Twój osobisty użytek i przechowywania ich np. na prywatnym urządzeniu lub w chmurze.
 • przekazywania Twoich danych osobowych od nas do innej firmy, przez Ciebie lub bezpośrednio przez nas, o ile takie bezpośrednie przekazanie jest "technicznie możliwe".

Prawo to obejmuje zarówno Twoje aktywnie i świadomie zadeklarowane dane, takie jak Twoje dane podane przy zakładaniu konta internetowego (np. adres e-mail, nazwa użytkownika, wiek) oraz informacje zebrane przez WEP.

Natomiast dane osobowe, które pochodzą, zostały opracowane lub wywnioskowane z podanych przez Ciebie danych, na przykład wynik oceny stanu zdrowia, są wyłączone z prawa do przenoszenia, ponieważ zostały stworzone przez WEP.

• Jak skorzystać z prawa do przenoszenia danych?

Wystarczy, że wyślesz maila na adres dataprotection@wep.org podając w nim swoje nazwisko, imię i w temacie "prawo do przenoszenia danych osobowych" oraz prześlesz nam kopię przedniej części swojego dowodu osobistego jako załącznik do maila. Nie zapomnij podać w swoim e-mailu plików, których to dotyczy i rodzaju żądania (zwrot danych i/lub przeniesienie do nowego podmiotu).

Z tego prawa można również skorzystać wysyłając list na adres Avenue de Jette, 26, 1081 Bruksela, Belgia.  Pisemny wniosek musi być podpisany i należy do niego dołączyć kserokopię dowodu osobistego. W żądaniu należy podać adres, na który powinna zostać wysłana odpowiedź.

Odpowiedź zostanie wysłana w ciągu 1 miesiąca od otrzymania wniosku, 2 miesięcy w przypadku wniosku wymagającego przeprowadzenia szczegółowych badań lub w przypadku otrzymania przez WEP zbyt dużej liczby wniosków.

Musisz jednak wiedzieć, że WEP ma prawo odrzucić Twój wniosek o przeniesienie danych. Prawo to dotyczy bowiem wyłącznie danych osobowych, których podstawą jest Twoja zgoda lub wykonanie zawartej z Tobą umowy (aby dowiedzieć się dokładnie, jakie dane osobowe mogą podlegać prawu do przeniesienia: kliknij w sekcję Cele i podstawy). Podobnie prawo to nie może naruszać praw i wolności osób trzecich, których dane zawarte są w danych przekazanych w wyniku wniosku o przeniesienie.

► Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, tj. oznaczenia (np. czasowego przeniesienia Twoich danych do innego systemu przetwarzania lub zablokowania Twoich danych tak, aby były niedostępne) Twoich przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich dalszego przetwarzania. Z tego prawa możesz skorzystać, gdy:

 • dokładność danych, o których mowa, jest kwestionowana;
 • Twoje dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z RODO i odpowiednim prawem krajowym;
 • dane nie są już potrzebne do pierwotnie zamierzonych celów, ale nie mogą być jeszcze usunięte z przyczyn prawnych (w szczególności w celu ustalenia, wykonania lub obrony Twoich praw);
 • trwa oczekiwanie na decyzję w sprawie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku ograniczenia przetwarzania, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w żaden sposób bez Twojej uprzedniej zgody, z wyjątkiem ich zatrzymania (przechowywania).

Twoje dane osobowe mogą być jednak nadal przetwarzane w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby prawnej lub fizycznej, lub z ważnych powodów wynikających z interesu publicznego w Unii lub państwie członkowskim.

Jeśli ograniczymy przetwarzanie niektórych Twoich danych osobowych, poinformujemy Cię, kiedy ograniczenie zostanie zniesione.

• Jak skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych? 

W tym celu, wystarczy wysłać do nas e-mail na adres dataprotection@wep.org podając swoje nazwisko, imię, a w temacie "prawo do ograniczenia przetwarzania: dane osobowe" oraz kopię przedniej strony dowodu osobistego. Należy pamiętać, aby w treści wiadomości zawrzeć powód i przedmiot.

Z tego prawa można również skorzystać wysyłając list na adres Avenue de Jette 26, 1081 Bruksela, Belgia.

Pisemny wniosek musi być podpisany i należy do niego dołączyć kopię przedniej strony dowodu osobistego. W żądaniu należy podać adres, na który powinna zostać wysłana odpowiedź. Odpowiedź zostanie wysłana w ciągu 1 miesiąca od otrzymania wniosku, 2 miesięcy w przypadku wniosku wymagającego przeprowadzenia szczegółowych badań lub w przypadku otrzymania przez WEP zbyt dużej liczby wniosków.

 

7/ Czy Twoje dane osobowe są przekazywane za granicę? 

► Przekazywanie danych na terenie Europy 

Dla celów niektórych operacji przetwarzania niektóre dane są przekazywane do Europy (patrz punkt 4.1).

Przy czym musisz pamiętać, że na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (28 państw członkowskich UE - Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Islandia, Norwegia, Lichtenstein, Włochy) Twoje dane osobowe są chronione na tym samym poziomie.

► Przekazywanie danych poza Europę 

Należy mieć świadomość, że ochrona prywatności i zasady umożliwiające władzom dostęp do danych osobowych w tych krajach niekoniecznie są równoważne z tymi w Europie.

Aby zapewnić Ci wysoki poziom ochrony danych i prywatności, korzystamy wyłącznie z usługodawców, partnerów i podwykonawców posiadających wystarczające gwarancje techniczne i prawne lub wymagamy od nich posiadania takich gwarancji.

Poniższa tabela zawiera informacje o tym, w jaki sposób Twoje dane osobowe są przekazywane poza Europę.

Kategorie odbiorców Nazwa spółki Lokalizacja spółki Powód przeniesienia Gwarancja prawna dla tego transferu danych
Podwykonawca Deluxe Small Business Sales Stany Zjednoczone Email Marketing

Deluxe Small Business Sales, Inc. przystąpiła do Tarczy Prywatności i przestrzega jej zasad. Jest to mechanizm samocertyfikacji firm z siedzibą w USA, który został uznany przez Komisję Europejską za dający gwarancję prawną przekazywania danych osobowych przez podmiot europejski do firm z siedzibą w USA. Aby dowiedzieć się więcej o Tarczy Prywatności, kliknij tutaj

Podwykonawca Zendesk, Inc. Stany Zjednoczone Chat online (Zopim) Zendesk, Inc. przystąpiła do Tarczy Prywatności i przestrzega jej zasad. Jest to mechanizm samocertyfikacji firm z siedzibą w USA, który został uznany przez Komisję Europejską za dający gwarancję prawną przekazywania danych osobowych przez podmiot europejski do firm z siedzibą w USA. Aby dowiedzieć się więcej o Tarczy Prywatności, kliknij tutaj
Podwykonawca Formstack Stany Zjednoczone Rozwiązanie formalne Formstack przystąpiła do Tarczy Prywatności i przestrzega jej zasad. Jest to mechanizm samocertyfikacji firm z siedzibą w USA, który został uznany przez Komisję Europejską za dający gwarancję prawną przekazywania danych osobowych przez podmiot europejski do firm z siedzibą w USA. Aby dowiedzieć się więcej o Tarczy Prywatności, kliknij tutaj
Podwykonawca Facebook Lead Stany Zjednoczone Reklamy na formularzu Facebook przystąpił do Tarczy Prywatności i przestrzega jej zasad. Jest to mechanizm samocertyfikacji firm z siedzibą w USA, który został uznany przez Komisję Europejską za dający gwarancję prawną przekazywania danych osobowych przez podmiot europejski do firm z siedzibą w USA. Aby dowiedzieć się więcej o Tarczy Prywatności, kliknij tutaj
Partnerzy Partner różni się w zależności od wyboru pobytu i miejsca docelowego, a jego dane zostaną zawarte w dokumencie podróży przesłanym Uczestnikowi przed wyjazdem. Poza UE Partnerzy lokalni zaangażowani we współorganizowanie lub wspieranie naszej działalności w zakresie organizacji naszych programów i wyjazdów

Przekażemy i/lub udzielimy dostępu do Twoich danych osobowych partnerowi znajdującemu się w państwie spoza EOG tylko wtedy, gdy:

(1) znajduje się on w państwie, które zapewnia odpowiedni poziom ochrony na mocy decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony podjętej przez Komisję Europejską
(2) wdrożono odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z RODO
(3) przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą lub do wdrożenia działań przedumownych podjętych na Twoje żądanie lub
(4) udzieliłeś(-aś) wyraźnej zgody.
Aby uzyskać więcej informacji i/lub kopię podjętych gwarancji, wystarczy wysłać do nas wiadomość e-mail na adres: dataprotection@wep.org podając swoje nazwisko, imię oraz wpisując w temacie "przekazywanie poza UE: dane osobowe". Należy również pamiętać o podaniu w treści maila dokładnych informacji, które chcesz uzyskać.

 

 

8/ Czy chcesz się z nami skontaktować w sprawie niniejszej Karty ochrony danych osobowych i/lub złożyć skargę do organu ochrony danych osobowych? 

► Masz pytanie lub sugestię dotyczącą niniejszej Karty ochrony danych osobowych?

Poinformuj nas o tym, kontaktując się z nami pisząc na adres: dataprotection@wep.org, lub pocztą na adres: Avenue de Jette 26, 1081 Bruksela, Belgia. Czekamy na wiadomość od Ciebie i z przyjemnością odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.

► Czy uważasz, że nie chronimy wystarczająco Twoich danych osobowych?

Jeśli uważasz, że WEP nie przetwarza Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami RODO i odpowiednim prawem krajowym, poinformuj nas o tym, kontaktując się z nami pisząc na adres: dataprotection@wep.org, lub pocztą na adres: Avenue de Jette 26,1081 Bruksela, Belgia. W każdym przypadku masz prawo do złożenia skargi pisząc na adres:

 • organ ds. ochrony danych państwa członkowskiego, w którym zazwyczaj przebywasz, lub
 • organ ds. ochrony danych państwa członkowskiego, w którym zazwyczaj pracujesz, lub
 • organ ds. ochrony danych państwa członkowskiego, w którym doszło do naruszenia przepisów RODO.  

► Złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), polskiego organu ochrony danych osobowych

 • Pocztą: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • Drogą mailową: iod@uodo.gov.pl

 

9/ Skąd wiadomo, że niniejsza Karta ochrony danych osobowych została zmodyfikowana? 

Niniejsza Karta ochrony danych osobowych może zostać zmieniona w dowolnym momencie, w szczególności w celu uwzględnienia wszelkich zmian legislacyjnych lub regulacyjnych oraz rozwoju naszych usług. O ważnych zmianach będziemy informować za pośrednictwem naszej strony internetowej lub poczty elektronicznej, o ile to możliwe, co najmniej 30 dni przed ich wejściem w życie.
Gdy opublikujemy zmiany w niniejszej Karcie, zmienimy datę "ostatniej aktualizacji" w górnej części Karty ochrony danych osobowych i opiszemy zmiany na stronie "Historia zmian". Zachęcamy do regularnego przeglądania niniejszej Karty, aby dowiedzieć się, jak WEP chroni Twoje dane osobowe.

 

pl 0 0 wep.org.pl Ajoutez au moins un programme pour utiliser le comparateur ! Programme ajouté au comparateur Vous pouvez comparer 3 programmes au maximum. Supprimez un programme si vous souhaitez en ajouter un autre ! Vous avez déjà ajouté ce programme à votre comparateur Czytaj więcej Czytaj mniej